Месечеве мене за 2024. годину

Јануар 2024.
◑ Последња четврт  4. у 04:30ч.
⬤ Млад месец (младина) 11. у 12:57ч.
◐ Прва четврт  18. у 04:52ч.
ⵔ Пун месец (уштап)  25. у 18:54ч.
Фебруар 2024.
◑ Последња четврт  3. у 00:18ч.
⬤ Млад месец (младина) 9. у 23:59ч.
◐ Прва четврт  16. у 16:00ч.
ⵔ Пун месец (уштап)  24. у 13:30ч.
Март 2024.
◑ Последња четврт  3. у 16:23ч.
⬤ Млад месец (младина) 10. у 10:00ч.
◐ Прва четврт  17. у 05:10ч.
ⵔ Пун месец (уштап)  25. у 08:00ч.
Април 2024.
◑ Последња четврт  2. у 05:14ч.
⬤ Млад месец (младина) 8. у 20:20ч.
◐ Прва четврт  15. у 21:13ч.
ⵔ Пун месец (уштап)  24. у 01:48ч.
Мај 2024.
◑ Последња четврт  1. у 13:27ч.
⬤ Млад месец (младина) 8. у 05:21ч.
◐ Прва четврт  15. у 13:48ч.
ⵔ Пун месец (уштап)  23. у 15:53ч.
◑ Последња четврт  30. у 19:12ч.
Јун 2024.
⬤ Млад месец (младина) 6. у 14:37ч.
◐ Прва четврт  14. у 07:18ч.
ⵔ Пун месец (уштап)  22. у 03:07ч.
◑ Последња четврт  28. у 23:53ч.
Јул 2024.
⬤ Млад месец (младина) 6. у 00:57ч.
◐ Прва четврт  14. у 00:48ч.
ⵔ Пун месец (уштап)  21. у 12:17ч.
◑ Последња четврт  28. у 04:51ч.
Август 2024.
⬤ Млад месец (младина)  4. у 13:13ч.
◐ Прва четврт 12. у 17:18ч.
ⵔ Пун месец (уштап)  19. у 20:25ч.
◑ Последња четврт  26. у 11:25ч.
Септембар 2024.
⬤ Млад месец (младина)  3. у 03:55ч.
◐ Прва четврт 11. у 08:05ч.
ⵔ Пун месец (уштап)  18. у 04:34ч.
◑ Последња четврт  24. у 20:49ч.
Октобар 2024.
⬤ Млад месец (младина)  2. у 20:49ч.
◐ Прва четврт 10. у 20:55ч.
ⵔ Пун месец (уштап)  17. у 13:26ч.
◑ Последња четврт  24. у 10:03ч.
Новембар 2024.
⬤ Млад месец (младина)  1. у 13:47ч.
◐ Прва четврт 9. у 06:55ч.
ⵔ Пун месец (уштап)  15. у 22:28ч.
◑ Последња четврт  23. у 02:27ч.
Децембар 2024.
⬤ Млад месец (младина)  1. у 07:21ч.
◐ Прва четврт 8. у 16:26ч.
ⵔ Пун месец (уштап)  15. у 10:01ч.
◑ Последња четврт  22. у 23:18ч.
⬤ Млад месец (младина)  30. у 23:26ч.