Месечеве мене за 2021. годину

Јануар
◑ Последња четврт  6. у 10.38ч.
⬤ Млад месец (младина) 13. у 06.01ч.
◐ Прва четврт  20. у 22.02ч.
ⵔ Пун месец (уштап)  28. у 20.17ч.
Фебруар
◑ Последња четврт  4. у 18.38ч.
⬤ Млад месец (младина) 11. у 20.06ч.
◐ Прва четврт  19. у 19.48ч.
ⵔ Пун месец (уштап)  27. у 09.18ч.
Март
◑ Последња четврт  6. у 02.31ч.
⬤ Млад месец (младина) 13. у 11.22ч.
◐ Прва четврт  21. у 16.41ч.
ⵔ Пун месец (уштап)  28. у 20.49ч.
Април
◑ Последња четврт  4. у 12.03ч.
⬤ Млад месец (младина) 12. у 04.31ч.
◐ Прва четврт  20. у 09.00ч.
ⵔ Пун месец (уштап)  27. у 05.32ч.
Мај
◑ Последња четврт  3. у 21.51ч.
⬤ Млад месец (младина) 11. у 21.00ч.
◐ Прва четврт  19. у 21.13ч.
ⵔ Пун месец (уштап)  26. у 13.15ч.
Јун
◑ Последња четврт  2. у 09.25ч.
⬤ Млад месец (младина) 10. у 12.53ч.
◐ Прва четврт  18. у 05.55ч.
ⵔ Пун месец (уштап)  24. у 20.40ч.
Јул
◑ Последња четврт  1. у 23.11ч.
⬤ Млад месец (младина) 10. у 03.17ч.
◐ Прва четврт  17. у 12.11ч.
ⵔ Пун месец (уштап)  24. у 04.37ч.
◑ Последња четврт  31. у 15.17ч.
Август
⬤ Млад месец (младина)  08. у 15.51ч.
◐ Прва четврт 15. у 17.20ч.
ⵔ Пун месец (уштап)  22. у 14.03ч.
◑ Последња четврт  30. у 09.14ч.
Септембар
⬤ Млад месец (младина)  07. у 02.52ч.
◐ Прва четврт 13. у 22.40ч.
ⵔ Пун месец (уштап)  21. у 01.55ч.
◑ Последња четврт  29. у 03.58ч.
Октобар
⬤ Млад месец (младина)  06. у 13.06ч.
◐ Прва четврт 13. у 05.26ч.
ⵔ Пун месец (уштап)  20. у 16.57ч.
◑ Последња четврт  28. у 22.06ч.
Новембар
⬤ Млад месец (младина)  04. у 23.15ч.
◐ Прва четврт 11. у 13.47ч.
ⵔ Пун месец (уштап)  19. у 09.58ч.
◑ Последња четврт  27. у 13.28ч.
Децембар
⬤ Млад месец (младина)  04. у 08.44ч.
◐ Прва четврт 11. у 02.36ч.
ⵔ Пун месец (уштап)  19. у 05.36ч.
◑ Последња четврт  27. у 03.24ч.